Miljø og bærekraft i Norengros

Norengros skal være en virksomhet med et felles og sunt verdisett, der vi stiller strenge krav til oss selv og vår innvirkning på miljøet og samfunnet for øvrig og disse verdiene gjenspeiles i de ansattes og virksomhetens holdninger og atferd. Vi skal arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de produktene vi leverer.

I 2018 ble det opprettet en egen prosjektgruppe for miljø og bærekraft i Norengros. Gruppen jobber tett med ledergruppen i Norengros for å lage en tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som danner grunnlaget for fremtidige avgjørelser i Norengros.

Målsetningen med prosjektet er å sørge for at Norengros er og forblir en ledende aktør på bærekraft og miljø innenfor vår bransje. Prosjektgruppen har satt opp fem hovedmål for prosjektet. Målene tar for seg de ulike delene av driften til Norengros og omhandler punktene strategi og lederskap, internt DNA, posisjonering, produkt og leverandør og egen drift.

Les mer om våre mål og tiltak på de ulike punktene her eller les hele Norengros bærekraftrapport.

1. Strategi og lederskap

1. Strategi og lederskap

En tydelig, ambisiøs og kommuniserbar strategi for miljø og bærekraft, som setter retning og er en ledestjerne for fremtidige avgjørelser i Norengroskjeden.

Norengros og FNs bærekraftsmål >

2. Internt DNA

2. Internt DNA

Begrepet bærekraft og bærekraftsprosjektet skal være forankret i organisasjonen. «Bærekraftskolen» skal etableres som et internt ressurssenter.

Næringslivets støtteapparat > 

3. Posisjonering

3. Posisjonering

Norengros skal ta markedets sterkeste posisjon på bærekraft. Målet vårt er å gjøre det så enkelt som mulig for deg som kunde å velge de mest miljøvennlige alternativene – uansett behov, utfordring eller bransje.

Din samarbeidspartner for et bærekraftig forbruk >

4. Produkt og leverandør

4. Produkt og leverandør

Norengros skal gjennom målrettede tiltak øke andel salg av miljømerkede produkter, ta rollen som markedets ledende på «grønt sortiment», og være en premissgiver for bærekraft bakover i leverandørenes verdikjeder.

Bærekraftig produksjon gjennom hele leverandørkjeden >

5. Egen drift

5. Egen drift

Alle grossister og kjedekontoret i Norengros har en intensjon om å bli klimanøytrale fra og med regnskapsåret 2019. 

OPPDATERT: Målet ble nådd! Les mer i linken under.Norengros er klimanøytrale! >

Skroll til toppen