ISO-sertifisering

Norengros Dahle Medical AS er sertifisert etter nyeste versjon av følgende ISO-standarder:

9001:2015 Kvalitet

Sertifiseringen gjelder for salg og distribusjon av forbruksvarer, reseptvarer og medisinskteknisk utstyr til offentlig sektor og privat næringsliv. Service og vedlikehold av teknisk utstyr. Salg av helseartikler til privatpersoner gjennom egen butikk.

14001:2015 Miljø 

Bedriften påvirker miljøet ved drift av bygg, transport av varer, bruk av produktene og håndtering ved slutten av levetiden. Vi har fokus på å ha god energistyring i bygg, unngå unødvendig kjøring, opplæring i riktig bruk av produktene og gode systemer for håndtering av avfall.

Se vårt sertifikat ved å klikke på logoen under. 

 Les mer om vår kvalitets– og miljøpolitikk.

Miljøpolitikk

Dahle Medical selger og distribuerer medisinsk forbruksmateriell i regionen Innlandet. Virksomheten hos Dahle Medical påvirker miljøet. Dette gjelder både produktene og logistikken vi leverer. Vi forplikter oss til å arbeide kontinuerlig med å forebygge forurensning fra egen virksomhet og de tjenestene vi leverer. De miljøpåvirkninger som følger av vår virksomhet
skal ikke påføre neste generasjon økte miljøproblemer.

Dahle Medical dedikerer seg til å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø med utgangspunkt i FN sine bærekraftsmål. Blant annet ved å måle oss selv årlig på miljøprestasjoner og ved å stille strenge miljøkrav til produkter med særlig fokus på miljømerkede produkter.

Dahle Medical skal til enhver tid arbeide for å oppfylle sine samsvarsforpliktelser, egne krav og krav fra kunder, leverandører,
samarbeidspartnere, myndigheter, andre interessenter og i ISO 14001:2015.

Dahle Medical dedikerer seg til å kontinuerlig forbedre ledelsessystemet for miljø.

Kvalitetspolitikk

Dahle Medical selger og distribuerer medisinsk forbruksmateriell i regionen Innlandet. Dahle Medical AS yter service på riktig nivå til våre kunder og samarbeidspartnere, noe som forutsetter god kvalitet i alle ledd av vår bedrift. For å møte fremtidige behov og sikre tjenestekvalitet på riktig nivå, har vi fokus på forbedring av prosesser og utvikling av ressurser, for derigjennom å oppfylle kundekrav, myndighetskrav, ISO 9001:2015 og andre krav.

Dahle Medical AS ledelse forplikter seg til å formidle korrekt informasjon, opplæring og motivasjon til de ansatte for å gi et best mulig grunnlag for forståelse, aksept, implementering og vedlikehold av styringssystemet. Ledelsessystemet er det viktigste verktøyet i forhold til forbedringsprosesser på alle nivåer.Vi arbeider med forbedring gjennom systematisk internkontroll, kvalitet-, miljø- og HMS-arbeid.

Vårt fokus er på kundetilfredshet

Skroll til toppen