Leveringsbetingelser

Reseptvarer leveres fraktfritt.

Forutsigbar levering
For at dere skal få varer til avtalt tidspunkt, ber vi vennligst om at dere er tidlig ute med bestillingen.

Fast levering
Dersom dere har en jevnt forbruk av produkter, anbefaler vi vårt tjenestetilbud om «Fast levering». Da slipper dere å tenke på å bestille fra gang til gang, og dere har alltid nødvendige produkter tilgjengelig. Da kommer det på forhånd avtalt antall produkter automatisk. Dere tar bare kontakt med oss om det blir endringer.        

Hjem Levering
Vi kan etter avtale levere direkte hjem, til bo og servicesenter eller om ønskelig til hjemmetjenesten sitt kontor.

Alle våre sjåfører kommuniserer på norsk og er bosatt i regionen vår. Våre sjåfører er fast ansatt, og er en viktig ressurs og representant for vår bedrift. De er seg bevisst sin servicemedarbeider funksjon og etterlever den i den praktiske hverdag. Det er de samme sjåførene som leverer varer hver gang.


Sjekk når vi leverer varer i ditt område.

(Gjelder for de som får hjemlevering med vår egen bil)


Se avvikende leveringstider i forbindelse med høytider

Levering med Posten
Vi leverer også med posten til de som ikke får hjemlevering med våre biler. Da følges posten sine rutiner for levering på ditt bosted.

Retur og tomemballasje
Våre sjåfører tar gjerne med seg med seg retur, eks. ved feilbestilling/ levering, eller produkter dere ikke lenger har behov for. De tar også med seg tom emballasje til resirkulering kostnadsfritt i forbindelse med ordinær varelevering.

Skroll til toppen