Samhandlingsreformen

Samhandlingsreformen har ført til at en større del av pasient/brukeroppfølging skal skje utenfor sykehus, og da ofte på intermediære avdelinger på kommunale sykehjem. Det vil bli færre sykehusinnleggelser, det skal tenkes forebyggende for å forhindre innleggelser og flere diagnoser blir kommunens ansvar. Herunder bl.a. diagnosene KOLS, diabetes, apoplexi etc.

For å drive forebyggende helsearbeid og ellers møte de utfordringer reformen innebærer, må flere undersøkelser kunne gjøres i kommunen. Man må kunne gjøre avanserte diabetestester, INR, EKG, blærescanning etc, samt kunne gi oksygenterapi, infusjon, smertebehandling, diabetesoppfølging m.m. Avanserte undersøkelsesmetoder stiller igjen store krav til kvalitet både på apparater og menneskene som skal gjøre prøvetaking. Avanserte apparater krever regelmessig tilsyn/kalibrering for å kunne brukes. Personalet trenger god opplæring og oppfølging. 

Vi i Norengros Dahle Medical AS ønsker å være en samarbeidspartner for kommunen i forhold til reformen. Vi kan hjelpe dere og få den rette instrumentparken på plass, enten ved kjøp eller langtidsleie. Vi kan også sørge for opplæring av personalet som skal benytte apparatene. Vi kan i tillegg utføre service og annen kvalitetsmessig oppfølging.

Er det spørsmål rundt gammelt og nytt medisinsk-teknisk utstyr, eller annet rundt samhandlingsreformen står vi gjerne til tjeneste.

Utstyr og annet som kan være aktuelt:

Blærescanner

Spirometer

EKG

Pulsoksymeter

Oksygenkonsentrator

Sug

Forstøvere

Medisinske gasser

Steriliseringssystemer

Ultralydapparater

Doppler

Hjertestarter

Respirasjonsutstyr

Ventilasjonsbagger

Undersøkelseslamper

Undersøkelsesbenker

Undervisningsmateriell

Laboratorieutstyr; CRP, INR, HBa1C, urinavleser

Overvåkninssystemer/
monitorering av BT-Puls-
EKG-Respirasjon

PC-baserte løsningerfor direkte overføring av testresultater i pasienjournaler

 I tillegg kan nevnes treningsenheter i forhold til f eks CVK, Veneport, tracheostomi etc. Vi kan levere innredning, inventarier som skyllerom, bad, laboratorium, medisinrom, pasientrom, overvåkningsenhet, avtrekk-laft benkeløsninger, medisinske kjøleskap og medisinskap/vogner. Det er mye å tenke på og vurdere som følge av at man får nye utfordringer innen behandling av pasienter. Vi hjelper til med å finne riktig produkt, utstyr, inventar, kvalitetssikringssystemer og opplæring av personell.

 

 

 

 

Ta kontakt med oss

Ring 61 24 80 00
eller benytt skjemaet

Bli kontaktet

Her finner du oss

Produktkatalog Helse 2019 2020 web

front blikunde2 780x355

Bli kunde

-Vi gjør arbeidsdagen enklere-